امروزه همه ابزارهای ارتباطی مورد استفاده در زندگی روزمره بشر، از یک بستر ارتباطی که حکم شبکه مادر را دارد بهره مند می شوند. تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت، همه و همه به عنوان ابزارهای ارتباطی، نیازمند زمینه مشترک شبکه ای هستند که با نام زیرساخت ارتباطی شناخته می شود. 
واضح است که یکی از وظایف راهبردی دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی ایجاد، توسعه، مدیریت، ساماندهی، نظارت، نگهداری و بهره برداری از شبکه اصلی ارتباطات داده و نیز تأمین منابع پردازشی و ذخیره داده های مهم و حیاتی سازمان است.
با در اختیار گرفتن مجموعه نیروی انسانی متخصص، تجهیزات پردازشی، ذخیره سازی و ارتباطی یکپارچه و گسترده، مسئولیت توسعه، تأمین، انتقال اطلاعات و داده در محیطی امن و کنترل شده، برعهده این دفتر است. ایجاد فرصت برابر در دسترسی به داده ها و بهره گیری از انواع خدمات فاوا در تمامی واحدهای سازمانی و از سوی تمامی ذی نفعان در ارتباطی مطمئن، امن، پایدار و باسهولت مناسب، از دیگر وظایف اصلی این اداره کل می باشد.
از دیگر امور پراهمیت می توان به نظارت و مدیریت بر ترافیک داده های سازمان از دیدگاه امنیت سایبری و حفاظت اطلاعات اشاره نمود. ایجاد بستری امن، سریع و با کیفیت بالا از الزامات اولیه یک شبکه مطمئن و کاراست.
از جمله وظایف سازمانی این حوزه تهیه و تدوین طرح های جامع در زمینه شبکه های ارتباطات زیرساخت و شبکه ارتباط داده بر اساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط می باشد. تهیه، تدوین و ارائه دستورالعمل ها، ضوابط، معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز در زمینه توسعه، نگهداشت و بهره برداری از مرکز داده و شبکه زیرساخت نیز از دیگر مسئولیت های مهم می باشد.

ضروری است تمامی امور مربوط به زیرساخت ارتباطی سازمان در پنج بخش تخصصی، ذیل اداره شبکه و زیرساخت سازماندهی شود:
•    مدیریت و پشتیبانی مرکز داده
•    مهندسی شبکه های کامپیوتری
•    مهندسی ارتباطات
•    پشتیبانی و خدمات حوزه سیستم های رایانه ای
•    نگهداشت تجهیزات پسیو (سرمایش مرکز داده، برق اضطراری، ژنراتور، اعلام و اطفای حریق و دوربین های حفاظتی)