تحلیل، توسعه، استقرار و نگهداری فنی و مدیریت یکپارچه سازی سامانه‌های نرم افزاری در تمام حوزه های سازمان شامل مدیریت جامع خدمات دانشجویی و مدیریت سازمان (مالی، اداری، پرسنلی و رفاهی و ...) و نیز پایگاه های اطلاع رسانی وظیفه اصلی اداره سامانه های کاربردی و اطلاع رسانی در دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی است.
دریافت نیازمندی‌های بهره‌ بردار و تحلیل فنی آنها از جمله کارکردهای واحد تحلیل سیستم ها در این واحد است که از دو منظر فنی و فرایندی انجام می شود. این کار در قالب جلسات متعدد کارشناسی با حضور کارشناسان مرکز و واحد بهره بردار باید صورت ‌پذیرد. خروجی این مرحله مستند تحلیلی شامل مواردی چون گردش کار دقیق فرآیند، ذی‌نفعان، راهکارهای ممکن برای پیاده‌سازی و ارتباط با سایر سامانه‌های سازمان می باشد. در ادامه، طراحی و پیاده سازی سامانه متناسب با نیاز بهره‌بردار وظیفه واحد توسعه سیستم ها و نظارت بر توسعه از سوی پیمانکار است. ایجاد پل ارتباطی میان واحدهای توسعه و تحلیل با بهره بردار و کاربر نهایی تا تحویل بهینه و مدیریت بهبود مستمر در بازه استقرار سامانه نیز، از جمله اقدامات واحد استقرار سامانه ها در جای جای سازمان است.
همچنین از بارزترین سیاست‌ کلان در حوزه حکمرانی فناوری‌های دیجیتالی می تواند توسعه خدمات و سامانه ها بر مبنای اصل تمرکزگرایی و با محوریت دفتر فناوری اطلاعات می باشد. از جمله دلایل اتخاذ این رویکرد را می‌توان جلوگیری از موازی‌کاری، مدیریت منابع، یکسان‌سازی (از منظر شکلی و محتوایی)، برآورده کردن حداقل استانداردهای لازم (از منظر کارایی و امنیتی) و در نهایت حفظ یکپارچگی در ارائه خدمات الکترونیکی به ذی نفعان دانست.

ضروری است ارائه و پشتیبانی از خدمات فناوری‌های دیجیتالی به ذی‌نفعان در سازمان، در قالب شش لایه صورت پذیرد:
 
•    دیتای مرجع
•    مدیریت یکپارچه‌سازی
•    سامانه‌های کاربردی
•    پایگاه های اطلاع رسانی
•    سامانه‌های مدیریت دانش
•    مدیریت سامانه‌ها 
•    کانال‌های ارتباطی