اخبار

 تدوین نقشه راه هوشمندسازی سازمان امور دانشجویان با حکمرانی مبتنی بر داده

دکتر صالحی:

1402/4/21

تدوین نقشه راه هوشمندسازی سازمان امور دانشجویان با حکمرانی مبتنی بر داده

مدیرکل دفتر توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان امور دانشجویان گفت: نقشه‌راه هوشمندسازی و بکارگیری هوش مصنوعی در راستای حکمرانی مبتنی بر داده در سازمان امور دانشجویان در حال تدوین است.

ارتقای خدمات دانشجویی با اجرای برنامه تحول حوزه فناوری اطلاعات سازمان امور دانشجویان

دکتر صالحی:

1402/1/26

ارتقای خدمات دانشجویی با اجرای برنامه تحول حوزه فناوری اطلاعات سازمان امور دانشجویان

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان امور دانشجویان گفت: به منظور ارتقای خدمات دانشجویی، این دفتر 36 پروژه را در قالب برنامه تحول حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین و اجرای آنها از سال گذشته پیگیری کرده است.

نشست هم اندیشی نمایندگان دانشگاه‌های تهران در خصوص سامانه جامع امور دانشجویان برگزار شد

1401/12/3

نشست هم اندیشی نمایندگان دانشگاه‌های تهران در خصوص سامانه جامع امور دانشجویان برگزار شد

نشست هم‌اندیشی نمایندگان دانشگاه‌های تهران در خصوص سامانه جامع امور دانشجویان «سجاد» برگزار شد.

123>>>